Reklama:
Reklama:

Regulamin rozgrywek

REGULAMIN LIGI

MAŁOPOLSKA LIGA STEEL DARTA OSTRAKLASA

z dnia 31.07.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami. Stan na dzień 18.08.2016

 

 

I.             Organizator

1.            Organizatorem rozgrywek Małopolskie Ligi Steel Darta Ostraklasa (dalej: MLSD) w Krakowie jest Polskie Stowarzyszenie Darta Klasycznego (dalej: PSDK) z siedzibą w Krakowie, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435429 dnia 05.10.2012.

 

II.            Cel

1.Promowanie rozwoju steel darta wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizację systematycznych rozgrywek ligowych oraz turniejów.

2.Integracja środowiska związanego z steel dartem.

 

III.          Miejsce i czas

1.Miejsce i czas rozgrywek danej edycji podane będą w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

IV.          Uczestnictwo + zgłoszenia

1.W rozgrywkach  MLSD mogą uczestniczyć wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i młodsi za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

2.Do rozgrywek mogą zgłosić się drużyny minimum trzyosobowe, a maksimum sześcioosobowe.

3.Każdy zawodnik występujący w lidze MLSD może grać tylko w jednej drużynie.

4.Do meczu musi przystąpić, co najmniej trzech zawodników.

5.W trakcie rozgrywek danej edycji można dopisać nowych zawodników tylko do czwartej kolejki rundy jesiennej włącznie oraz w przerwie pomiędzy rundą jesienną i rundą wiosenną, jako uzupełnienie składu do 7 zawodników. Zgłoszenie nowego zawodnika w trakcie sezonu jest możliwe po dokonaniu wpłaty na konto PSDK kwoty 50 zł oraz uzupełnieniu karty zgłoszeniowej.

6.Zgłoszenie nowego zawodnika do drużyny następuje drogą elektroniczną do organizatorów ligi najpóźniej na 24h przed planowanym terminem meczu, w którym zawodnik ma wystąpić po raz pierwszy w drużynie.

7.Zabrania się jakichkolwiek transferów między drużynami po złożeniu karty zgłoszeniowej. Wyjątek stanowi okienko transferowe między rundami rozgrywek.

8.Zaleca się aby podczas rozgrywania meczów obowiązują długie spodnie i „zakryte” buty. Drużyny występują w spotkaniach 
w jednakowych kolorystycznie koszulkach zaopatrzonych w logo lub nazwę zespołu oraz logo MLSD (naszywka) oraz ewentualnie logo sponsora (naszywka). PSDK zastrzega sobie prawo do ingerencji i narzucenia wyglądu strojów meczowych
w przypadku zaistnienia umów sponsorskich.

9.Drużyna musi zgłosić miejsce rozgrywania swoich meczów gospodarskich oraz musi wskazać minimum dwa dni w tygodniu 
w których może rozgrywać mecze.

10.Drużyna zostanie zakwalifikowana do gry po spełnieniu wszystkich wymogów organizatora (terminowego zgłoszenia na formularzu wraz z oświadczeniem opiekunów prawnych o zapoznaniu się z regulaminem rozgrywek i wyrażeniu zgody na uczestnictwo oraz dokonaniu opłaty startowej). Ponadto drużyna i jej zawodnicy nie mogą mieć w stosunku do organizatora zobowiązań finansowych z poprzednich edycji.

11.Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.psdk.pl i pod adresem kontakt@psdk.pl

Reklama: