Reklama:
Reklama:

Przełożenia meczów

Wyciąg z regulaminu dotyczący przełożeń meczów:

6.W przypadku, gdy drużyna jest zainteresowana przełożeniem spotkania na inny termin musi:

a.najpóźniej 48h przed meczem poinformować przeciwnika oraz PSDK w formie e-maila, lub wpisu na forum internetowym pod adresem www.psdk.pl/forum w dziale dotyczącym odpowiedniej kolejki na min. 48h przed rozpoczęciem przekładanego spotkania o konieczności przełożeniu meczu. Jeżeli drużyna zainteresowana przełożeniem poinformuję drużynę przeciwną oraz PSDK w terminie krótszym niż 48h drużyna przeciwna ma prawo odmówić zgody na przełożenie meczu co skutkować będzie walkowerem na niekorzyść drużyny zainteresowanej przełożeniem meczu.

b.zorganizować i przeprowadzić zawody w terminie uzgodnionym oraz zapewnić możliwość prowadzenia protokołu i obserwacji. O terminie przełożonego meczu należy poinformować PSDK w formie e-maila, lub wpisu na forum internetowym pod adresem www.psdk.pl/forum w dziale dotyczącym odpowiedniej kolejki na min. 48h przed rozpoczęciem przełożonego spotkania. Za zgłoszenie odpowiedzialny jest zawsze przedstawiciel drużyny gospodarza, nawet jeśli zmiana jest na prośbę drużyny gości.

c.przełożone spotkanie musi zostać rozegranie w terminie nie później niż do 14 dni od ostatniego dnia kolejki w ramach której miał być rozgrywany mecz z zastrzeżeniem iż kolejka trwa od poniedziałku do niedzieli włącznie

d.o chęci rozegrania meczu awansem należy poinformować PSDK w formie e-maila, lub wpisu na forum internetowym pod adresem www.psdk.pl/forum w dziale dotyczącym odpowiedniej kolejki na min. 48h przed rozpoczęciem przełożonego spotkania.

e. ustala się limit przełożeń meczów: 2 razy na rundę zasadniczą, 2 razy na rundę rewanżową. Mecz rozegrany awansem oraz w innym terminie w ramach bieżącej kolejki (kolejka trwa od poniedziałku do niedzieli włącznie) nie jest wliczany w limit przełożeń. Każde kolejne przełożenie meczu możliwe jest w przypadku wniesienia opłaty dodatkowej na konto PSDK w wysokości 50zł oraz spełnieniu w/w punktów dotyczących chęci przełożenia meczu.

Wykorzystane przełożenia 

 

Reklama: